Često pitanje koje mi postavljaju učenici:,, Kome treba geografija, šta će to nama?“ Pri tom veliki broj njih dolazi sa skromnim predznanjem, nepoznavanjem elementarnih stvari, rasporeda kontinenata, čitanja geografskih karata itd…Šta vi mislite?