Kanjon Uvca, dragulj prirode i jedna od najlepših prirodnih celina, još nije dobila mesto koje zaslužuje na turističkoj karti Srbije, ali i Evrope i sveta. Nesvakidašnji, lep prizor sa okolnih planina na uklještene rečne meandre, bi trebalo promovisati kao jedan od najznačajnijih potencijala Srbije. Dešavalo se da učenici, čak i kolege, zapanjeni lepotom fotografija sa Uvca, budu iznenadjeni činjenicom da se to nalazi kod nas.

kanjon uvca images.jpguvac3

kanjon-uvca-s1

Specijalni rezervat prirode Uvac je zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja, tj. prirodno dobro I kategorije. Nalazi se u jugozapadnoj Srbiji u okviru Starovlaško – raške visije, uklješten između masiva planina Zlatar na jugozapadu i Javor na severoistoku. Specijalni rezervat prirode ''Uvac'' se prostire na teritoriji Opštine Nova Varoš, površine 5525 ha i teritoriji Opštine Sjenica, površine 2018 ha, što ukupno iznosi 7543 ha. Minimalna nadmorska visina rezervata je 760 m, a maksimalna 1322 m.

Centralnu morfološku celinu rezervata predstavlja kanjonska dolina reke Uvac sa dolinama njenih pritoka. Posebna vrednost kanjonskih delova doline su uklješteni meandri. Rtovi meandara imaju relativnu visinu i do 100 m.
uvaci karta 20262288.jpgk.uvca

images.jpgkanjon uvca

Okolina je sa skaršćenim površinama u kojima su brojni kraški oblici: kraške površi, uvale vrtače, okapine, pećine i jame. Pećine su brojne i po veličini variraju od potkapina do najvećeg do sada poznatog pećinskog sistema u Srbiji, kao što je Ušački pećinski sistem (6185 m). Pećine odlikuje bogatstvo pećinskog nakita taloženog iz prokapnih voda u vidu stalaktita, stalagmita, stubova, draperija, staklastih iglica itd.

Beloglavi sup (Gyps fulvus)
Specijalni rezervat prirode ''Uvac'' izdvaja prisustvo 104 vrste ptica. U najznačajnije spada beloglavi sup – jedna od dve preostale vrste lešinara koje se danas ovde gnezde.

photo_kanjon01.jpgsup